Submăsura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor

Scop

Încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă și stimularea acestora pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

Obiective

Submăsura 17.1 se încadrează, conform prevederilor art. 36 şi 37 din R (CE) 1305/ 2013, cu modificările și completările ulterioare, în măsura 17 „Gestionarea riscurilor” şi contribuie la domeniul de intervenție DI 3B „Sprijinirea gestionării şi prevenirii riscurilor la nivelul exploataţiilor”.

Beneficiari

Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

Sprijin nerambursabil

70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier.

 

 

Anexa nr. 4 - Formularele de plată (Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată, Cererea de plată şi Anexa Identificarea financiară, Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului) poate fi consultată în cadrul paginii „INSTRUMENTE”, secțiunea „TIPIZATE ȘI FORMULARE”, sub forma arhivei cu titlul „Formulare de plată aferente sM 17.1 valabile din 08.10.2021”

 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea „save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

 

Faceți click AICI pentru a depune proiecte aferente submăsurii 17.1

 

Detalii cu privire la sesiunea de primire a proiectelor aferente submăsurii 17.1

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 17.1 (2023) RO 647,61 KB 19.10.2023
2 Anexa 1 - Fișa Măsurii 17 (2023) RO 155,65 KB 23.10.2023
3 Anexa 2 - Cererea De Finantare (2023) RO 1,19 MB 19.10.2023
4 Anexa 3 - Decizia De Finantare (2023) RO 153,09 KB 19.10.2023
5 Anexa 5 - Lista Riscurilor Eligibile (2023) RO 52,22 KB 19.10.2023
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează