sM 4.1 – Investiții în exploatații agricole

Denumire proiect: S.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L.

Localitatea Mihail Kogălniceanu, Jud. Călărași

Valoare totală eligibilă: 1.400.107 Euro

Scop: dotarea hală creștere pui;

Realizări:

    • Investitii în constructia a 2 hale de pui in utilaje si echipamente de crestere la sol a puilor de carne
    • Dezvoltarea capacitatății fermei de crestere pui de carne prin construirea a inca 2 hale de pui si dotarea aferenta acestora. 
    • Diversificarea activității economice pentru dezvoltarea zonei cu noi furnizori, clineți și angajați.