sM 4.1 ,,Investiții în exploatații agricole”

Denumire proiect: ANTODUȚI SRL

Localitatea Cetate, Jud. Bistrița-Năsăud                                                                    

Valoare totală eligibilă: 635.730 Euro

 Scop: modernizarea fermei zootehnice în sat Orheiu-Bistriței, comuna Cetate

Realizări:

    • Achiziționare sistem de muls robotizat, sistem de împingere automată a furajelor, separator lapte semiermetic, remorcă tehnologică, vană mecanizată de procesare brânzeturi, vană opărire cașcaval și sistem de curățat gunoiul de grajd;
    • Construire și dotare sală de muls și spațiu de procesare lapte, pe un lot cu o capacitate de 120 de capete;
    • Utilizarea tehnologii performante de exploatare a bovinelor, moderne, cu monitorizarea și verificarea permanentă a calității produselor obținute și a stării de sănătate și bună stare a vacilor.

Ferma este complet automatizată, folosind roboți pentru culegerea hranei, detectori automați pentru muls, aparat de analiză pentru calitatea și păstrarea calității laptelui, precum și dispozitiv de alăptare viței.