A B C D E F G H I Î L M N O P R S T U V Z

Valoarea neeligibilă a proiectului

reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrari care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile  şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează