Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de agenție de implementare a proiectelor PNRR în baza acordului cu Ministerul Educației, a publicat condițiile privind accesarea fondurile europene disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru finanțarea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol.

Ghidul solicitantului și anexele aferente pentru îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol sunt disponibile pe pagina de internet www.afir.ro, la secțiunea Finanțare, accesând linkul Îmbunătățirea infrastructurii liceelor agricole - NOUL Portal AFIR - informații PS PAC, depunere Online. Aceste documente sunt publicate în vederea pregătirii documentației aferente depunerii cererilor de finanțare.

În cadrul prezentului apel proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home. Data limită pentru depunerea proiectelor este 21.11.2023, ora 23:59. 

Alocarea financiară totală este de 43 de milioane de euro, valoare eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ținta asumată pentru această linie de finanțare este de minimum 57 de licee agricole care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 650.000 de euro, iar fiecare beneficiar poate depune un singur proiect. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Apelul finanțat prin Investiția 7 a PNRR este unul complex, prin integrarea a 3 componente:

  • Componenta I: Construcții noi;
  • Componenta II: Intervenții la construcții existente prin reabilitarea/renovarea infrastructurii, în special pentru asigurarea creșterii performanței energetice;
  • Componenta III: Dotarea cu materiale, mobilier, echipamente digitale specifice activității didactice și practice pentru liceele eligibile.

Solicitanți eligibili care pot depune cererea de finanțare în cadrul prezentului apel sunt:

  • unitățile de învățământ de stat acreditate, de nivel liceal profil tehnologic, cu peste 10% clase cu profil agricol, inclusiv cele cu profil silvic care se regăsesc în Lista unităților de învățământ eligibile (Anexa 14).
  • UAT la nivel de municipiu, oraș, comună, pentru o unitate de învățământ descrisă la punctul 1, care este în administrarea sa.

Scopul acestei linii de finanțare îl reprezintă creșterea atractivității învățământului profesional agricol, prin finanțarea îmbunătățirii infrastructurii și dotării cu materiale didactice specifice pentru pregătirea viitorilor fermieri antreprenori și a salariaților în domeniile agriculturii și a celor conexe acesteia. Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele și dotările, respectiv, infrastructura educațională, constituie elemente vitale ale mediilor de învățare din școli, deoarece are efecte asupra îmbunătățirii predării, a rezultatelor școlare ale elevilor și asupra reducerii abandonului școlar.

În vederea încheierii cu succes a investiției, menționăm că formarea personalului didactic din liceele cu profil agricol se va face printr-o măsură separată de acest apel de proiecte, de către Ministerul Educației.