DR 30

Scop

Atragerea și susținerea tinerilor fermieri și a altor noi fermieri și facilitatea dezvoltării întreprinderilor în zonele rurale.

 

Obiective

Instalarea tinerilor fermieri ca şefi/ manageri ai unei exploatații agricole ceea ce va îmbunătăți structura de vârstă a fermierilor, va promova agricultura ecologică și protecția mediului.

 

Beneficiari

Persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu OUG nr. 44/ 2008: PFA, II și IF; asociații unici și administratorii societăților cu răspundere limitată – SRL; asociații majoritari (majoritate absolută 50%+1) și administratorii SRL. 

 

Sprijin nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

  • 70 000 de euro pentru exploatațiile între 12 000 € SO și 100 000 € SO;
  • 70 000 de euro pentru exploatațiile din zona montană între 8 000 € SO și 100 000 € SO.
  • 70 000 de euro pentru legume în spații protejate între 2 300 SO și 100 000 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului  de finanțare. 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea „save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

 

ERATĂ

la Ghidul Solicitantului și la Fișa de evaluarea proiectului E 1.2 aferente DR 30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

(click pe titlul de mai sus pentru a consulta/ descărca documentul)

 

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului pentru DR 30 RO 1,95 MB 17.10.2023
2 CERERE FINANTARE DR30 RO 1,41 MB 22.11.2023
3 Anexa 2 – Model-cadru Plan de Afaceri – alocare naţională (non-montan) DR -30 RO 115,18 KB 17.10.2023
4 Anexa 2 ZM – Model-cadru Plan de Afaceri – alocare montană DR 30 RO 113,34 KB 17.10.2023
5 Anexa 2.1–Exemple de investiţii care pot fi realizate prin DR 30 RO 20,29 KB 17.10.2023
6 Anexa 3 – Model Contract de Finanțare DR 30 RO 316,42 KB 17.10.2023
7 Anexa 4 – Lista cu UAT care se regăsesc în zonele montane (ZM) - utilizată pentru justificarea încadrării exploataţiei RO 9,22 MB 17.10.2023
8 Anexa 5 – Fişa tehnică a intervenției DR 30 RO 251,56 KB 17.10.2023
9 Anexa 6 – Legislație RO 48,79 KB 17.10.2023
10 Anexa 7 – Declarația privind încadrarea în categoria de IMM RO 34,86 KB 17.10.2023
11 Anexa 8 – Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PS PAC 2023-2027 RO 164,35 KB 17.10.2023
12 Anexa 9 – ANEXA I la TFUE RO 231,33 KB 17.10.2023
13 Anexa 10 – Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării (ITI) RO 269,35 KB 17.10.2023
14 Anexa 11 – Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole și Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniți din surse agricole RO 12,37 MB 17.10.2023
15 Anexa 12 – Lista pentru verificarea conformității platformelor individuale de depozitare a gunoiului de grajd RO 28,58 KB 17.10.2023
16 Anexa 13 – Lista UAT-urilor din Zonele cu constrangeri semnificative, Lista UAT din Zonele cu constrangeri specifice, Lista UAT din Zonele Normale RO 9,22 MB 17.10.2023
17 E 1.2 Fisa de evaluare generala a proiectului pentru DR 30 RO 313,29 KB 17.10.2023
18 Corelarea puterii masinii cu suprafața fermei pentru achiziționarea de mașini agricole RO 580,37 KB 08.12.2023
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează